Projekt som utvecklingsverktyg


Brahestadsregionens utvecklingscentral samarbetar genom olika projekt. De fördelas, beroende på föremålet för utvecklingsarbetet, på allmänna projekt samt på närmare allokerade projekt som inriktas på utveckling av t.ex. verksamhetsmiljön, tjänster och näringslivet.

I praktiken utför utvecklingscentralen projektarbete på fyra olika sätt:
• genom att administrera och genomföra projektet som ett eget arbete
• genom att administrera ett projekt som genomförs av en samarbetspartner
• genom att genomföra ett projekt som administreras av en samarbetspartner (som delpart)
• genom att delta som finansiär (kommunal finansiering) för Brahestadsregionens räkning i projekt som administreras och genomförs av samarbetspartners

Projektens varaktighet och finansiering varierar beroende på projektet i fråga.
Organisationens projektpersonal ansvarar för projekt som administreras av Brahestadsregionens utvecklingscentral. Projekt som syftar till att utveckla företagsverksamheten genomförs i allmänhet av Brahestadsregionens företagstjänster, som arbetar i anknytning till utvecklingscentralen.