Uppgifter

Brahestadsregionens utvecklingscentrals kontor har följande uppgifter:

 • allmän förvaltning av organisationen
 • allmänt samarbete med regionen
 • bevakning av utvecklingsverksamhetens intressen
  • strukturfonder, nationell finansiering
 • landskapsprogram, plan för genomförande av programmet
 • förvaltning av utvecklingsverksamheten
  • projekt som genomförs av Brahestadsregionens företagstjänster
  • kommunal finansiering av utvecklingsprojekt
  • prioritering av projekt
  • uppbyggnad av samarbete mellan projekt

Utvecklingscentralens direktör och kontorschef på Brahestadsregionens utvecklingscentrals kontor