Kontaktuppgifter

Brahestadsregionens utvecklingscentral
Rantakatu 5 D
PB 62, 92101 BRAHESTAD
e-postadresser: förnamn.efternamn(at)raahe.fi

""


Pasi Pitkänen
näringsdirektör

tfn +358 40 135 6750
pasi.pitkanen(at)raahe.fi

 • leder Brahestadsregionens företagstjänster och
  utvecklingscentret
 • nätverkssamarbete med avtalspartners
 • företagsutveckling – företagens strategiska
  utvecklingsprojekt
 • lokaliseringsfrågor och uppfyllande av kundernas
  lokalbehov
 • projektarbete – olika projekt och finansieringsprojekt


Tuulikki Tähtinen-Mustakallio

kontorschef

tfn +358 44 439 3286
tuulikki.tahtinen-mustakallio(at)raahe.fi
 • ekonomi och administration


UTVECKLINGSARBETE

Hillevi Ylitorvi
internationaliseringschef

Hanhikivi-kontaktprojekt
tfn +358 40 830 3185
hillevi.ylitorvi(at)raahe.fi

 • stärka kapaciteten hos den offentliga förvaltningen inför de blivande storprojekten i regionen
 • utveckling av den virtuella servicekoncepten
 • uppdatering av Hanhikivi 2020-strategin