Hanhikivi-jatkoyhteyshanke

Julkisen sektorin valmistautumista jatketaan Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa 1.5.2015 - 31.12.2017. Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun. Palvelukeskus on suunnitteilla Hanhikivenniemelle majoituskylän yhteyteen. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin (vastaanoton palvelut). Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuvat Fennovoiman, laitostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia sekä kunnan palvelujen edustaja.

Jatkoyhteyshankkeessa kehitetään edelleen vuoden 2015 alussa julkaistujen alueellisten Infopankki.fi –sivustojen sisältöjä (työkalu mm. kotouttamiseen liittyen), vastaamaan yhä paremmin työperäisen maahanmuuton tarpeita, yhteistyössä hankealueen yritysten ja niiden ulkomaisten työntekijöiden sekä Infopankki.fi -toimituksen (Helsingin kaupunki) kanssa.

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa osallistutaan myös alueella käynnissä olevaan verkostoyhteistyöhön ympäröivien kuntien ja seutukuntien kanssa, Hanhikivi-kokonaisuuteen liittyen. Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa tehdään myös koko hankealuetta kattavaa ja alueelle saapuville yrityksille ja työntekijöille kohdennettua viestintää sekä sähköisten ja painetun materiaalin muodossa (mm. suurhankesivuston sekä Hanhikivi-oppaan päivittäminen).

Hanhikivi-jatkoyhteyshanketta toteuttaa hanketta hallinnoivan Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen lisäksi Pyhäjoen kunta. Toteuttajatahojen lisäksi osarahoittajina hankkeessa ovat mukana BusinessOulu, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Ylivieskan seutukuntayhdistys sekä Kalajoen kaupunki. Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa alueiden valmistautumisesta suurhankesivustolta.


Hanhikivi-yhteyshankkeessa työskentelee päätoimisesti kaksi henkilöä:

pääsihteeri Salla Korhonen Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksessa
040 830 3190
salla.korhonen(at)raahe.fi

yhteyssihteeri Helena Sydänmetsä Pyhäjoen kunnassa
040 359 6008
helena.sydanmetsa(at)pyhajoki.fi

Hanhikivi-yhteyshanke

Hanhikivi-yhteyshankkeen tarkoituksena on maksimoida ydinvoimalahankkeesta saatavat positiiviset aluevaikutukset, sekä vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja parantaa alueen toimintaedellytyksiä suurprojektien toteutusalueena. Hanketta toteutetaan Raahen, Oulun, Ylivieskan ja Kokkolan seuduilla. Yhteyshankkeessa hyödynnetään, ja tarpeen mukaan luodaan, uusia pysyviä yhteistyöverkostoja ja -käytäntöjä sekä parannetaan julkishallinnon kykyä vastata ydinvoimalahankkeen mukanaan tuomiin uusiin palvelutarpeisiin. Hankkeen aikana myös päivitetään vuonna 2010 valmistunutta Hanhikivi 2020 -strategiaa.
Hankkeen aikana kerätään tietoa alueen palveluista ja laaditaan palvelumalli, joka hyödyttää sekä alueelle tulevien uusien yritysten henkilöstöä että paikallista kantaväestöä. Palvelujen kokoamisen myötä alueelle sijoittuvien yritysten henkilöstölle perheineen suunnatut palvelut ovat helposti löydettävissä myös eri kieliversioina. Palvelujen koonti suunnitellaan mahdolliseksi toteuttaa sekä sähköiseen portaaliin että soveltuvin osin painettuna erilaiset kieliversiot huomioiden.

Lisätietoa alueiden valmistautumisesta suurhankesivustolta.


Hanhikivi-yhteyshankkeessa työskentelee päätoimisesti kolme henkilöä:

pääsihteeri Salla Korhonen Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksessa
040 830 3190
salla.korhonen(at)raahe.fi

yhteyssihteeri Helena Sydänmetsä Pyhäjoen kunnassa
040 359 6008
helena.sydanmetsa(at)pyhajoki.fi

sekä

sijoittumisasiantuntija Heini Malm BusinessOulussa
040 773 8414
heini.malm@businessoulu.com

Kuntarahoituksella hankkeessa ovat mukana myös Ylivieskan seutukunta ja Kokkolanseudun Kehitys Oy.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2012 -30.4.2015.


Yhteystiedot:

Salla Korhonen
pääsihteeri
salla.korhonen(at)raahe.fi
p. 040 830 3190