Hankkeet kehittämisen työkaluina

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus tekee kehittämistyötä erilaisten hankkeiden kautta. Ne jakautuvat kehittämistyön kohteen mukaan yleisiin hankkeisiin sekä tarkemmin kohdennettuihin esimerkiksi toimintaympäristön, palvelujen ja elinkeinoelämän kehittämiseen suunnattuihin hankkeisiin.


Käytännössä kehittämiskeskus tekee hanketyötä neljällä eri tavalla:

  • hallinnoimalla sekä toteuttamalla hanketta omana työnä
  • hallinnoimalla yhteistyökumppanin toteuttamaa hanketta
  • toteuttamalla yhteistyökumppanin hallinnoimaa hanketta (osatoteuttajana)
  • olemalla mukana rahoittajana (kuntarahoitus) Raahen seutukunnan puolesta hankkeissa, joita yhteistyökumppanit hallinnoivat ja toteuttavat


Hankkeiden kesto ja rahoitus vaihtelevat hankkeesta riippuen.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen itse hallinnoimista hankkeista vastaa organisaation palveluksessa oleva oma projektihenkilöstö. Yritystoiminnan kehittämiseen suunnatut hankkeet toteuttaa yleensä kehittämiskeskuksen yhteydessä toimiva Raahen seudun yrityspalvelut.


Linkit hankkeiden omille sivuille:

Raahen seudun osaamiskeskus ProMetal