Brahestadsregionens utvecklingscentral arbetar med regional intressebevakning

Genom regional intressebevakning fokuserar man på att förbereda regionala och nationella beslut. När det gäller den regionala intressebevakningen deltar man aktivt i strategi- och programarbetet och i arbetet med att upprätta en plan för att genomföra landskapsprogrammet.
Syftet med intressebevakningen är att lyfta fram de regionala målen och synpunkterna och upprätthålla utvecklingsmöjligheterna i strategi- och programarbetet samt utnyttja utvecklingsåtgärderna och -finansieringen maximalt i regionen.