Raahen seudun kehittäjä

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus on Raahen seutukunnan eli Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin välinen yhteistyöorganisaatio. Sen ensisijainen tehtävä on seudullinen kehittämistyö, jonka tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja alueen asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus tekee kehittämistyötä yhdessä seudun viranomaisten, päättäjien ja yritysten kanssa. Työkaluina ovat erilaiset hankkeet ja valtakunnalliset kehittämisohjelmat. Kehittämiskeskuksen yrityksille suuntaamaa kehittämistyötä toteuttaa Raahen seudun yrityspalvelut ja sen palveluksessa toimii vaihteleva määrä projektihenkilöitä eri hankkeiden laajuudesta ja kestosta riippuen.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimisto ja sen yhteydessä toimiva Raahen seudun yrityspalvelut ovat osa Raahen kaupungin organisaatiota. Kehittämiskeskuksen työtä ohjaa ja valvoo Kehittämislautakunta.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja Raahen seudun yrityspalvelujen ydinpalvelut.