Utvecklar Brahestadsregionen

Brahestadsregionens utvecklingscentral är en samarbetsorganisation som omfattar Brahestadsregionen, dvs. Pyhäjoki och Siikajoki kommuner, samt Brahestads stad.
Organisationens främsta uppgift är att utveckla regionen. Målet med detta arbete är att främja och utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar samt den allmänna hälsan hos regionens invånare och de funktioner som betjänar invånarna.
Brahestadsregionens utvecklingscentral samarbetar med regionens myndigheter, beslutsfattare och företag. Som verktyg använder man olika projekt och riksomfattande utvecklingsprogram. Utvecklingscentralens utvecklingsarbete riktat till företag genomförs av Brahestadsregionens företagstjänster, som har ett varierande antal projektanställda beroende på de olika projektens omfattning och varaktighet.


Brahestadsregionens utvecklingscentrals kontor och Brahestadsregionens företagstjänster som arbetar i anknytning därtill ingår i Brahestads stads organisation. Utvecklingscentralens arbete styrs och övervakas av Regionnämnden.