Raahen seudun kehittämiskeskuksen tehtävänä on alueellinen edunvalvonta

Alueellisen edunvalvonnan osalla kiinnitetään huomio maakunnallisen ja kansallisen päätöksenteon valmisteluun. Maakunnalliseen edunvalvontaan liittyen osallistutaan aktiivisesti strategia- ja ohjelmatyöhön sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimisprosessiin.

Edunvalvonnan tarkoituksena on huolehtia alueellisten tavoitteiden ja näkemysten esille nostamisesta ja kehittämismadollisuuksien ylläpitämisestä strategia- ja ohjelmatyössä, sekä kehittämistoimenpiteiden ja -rahoitusten maksimaalisesta hyödyntämisestä alueella.