Information om Brahestadsregionen


Brahestadsregionen är en livskraftig ekonomisk region som består av kommunerna Pyhäjoki, Brahestad och Siikajoki. Regionen har 35 000 invånare. Brahestadsregionens anseende baseras på en dynamisk nutid, en intressant historia samt stål, guld och energi.
Regionen erbjuder utmärkt tillgänglighet då den ligger vid riksväg 8. Den eldrivna järnvägen går ända till Brahestad och regionens järnvägstation för persontrafik ligger i Vihanti, som blev en del av Brahestad den 1.1.2013. Brahestad har även Bottenvikens största djuphamn, som byggdes om nyligen. Flygplatserna i Uleåborg och Karleby ligger båda omkring en timmes bilresa bort.
Brahestadsregionen har en av de mest specialiserade näringslivsstrukturerna i Finland, vilket beror på den stora andelen industrier.


Brahestads stad är loket i regionen och även den näst största staden i norra Österbotten. Brahestad är en industristad med 26 058 invånare (Statistikcentralen 2011). Stadens största arbetsgivare är Rautaruukki. Andra utvecklingskatalysatorer är guldgruvan i Laivakangas och Brahestads upprustade hamn. Brahestad har 10 399 arbetsplatser (Statistikcentralen 2009) och en arbetsplatssufficiens på 118,36 % (Statistikcentralen 2009). Bruttonationalprodukten är den sjätte största i Finland, nästan 40 000 €/invånare.


Pyhäjoki är en energisk kommun med 3 350 invånare (Statistikcentralen 2011) och ett näringsliv med en ljus framtid. Fennovoima Oy har meddelat att de tänker genomföra ett kraftverksprojekt i Hanhikivenniemi i Pyhäjoki. Projektet kommer att ha positiva effekter på den kommunala och regionala ekonomin och kommer att stärka sysselsättningen och företagslivet. Pyhäjoki har 768 arbetsplatser (Statistikcentralen 2009) och en arbetsplatssufficiens på 61,79 % (Statistikcentralen 2009). Avståndet till Brahestad är 28 km. Pyhäjoki lockar även med havet och Pyhäjoki älvstrand.


Siikajoki är en jordnära kommun med 5 600 invånare (Statistikcentralen 2011) och en stark jordbruksnäring. Siikajoki har en såg- och virkesindustri, metall- och verkstadsindustri och företag som tillverkar isoleringsmaterial. En märkbar del av industrin ligger i företagsparken Ruukin Yrityspuisto. Siikajoki har 1 649 arbetsplatser (Statistikcentralen 2009) och en arbetsplatssufficiens på 80,44 % (Statistikcentralen 2009). Avståndet till Brahestad är 26 km.