Uusia työkaluja alueen toimijoiden käyttöön valmistauduttaessa Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen

Tietoa alueen palveluista ulkomailta Suomeen muuttaville – paikalliset Infopankki.fi -sivut julkaistu

Hanhikivi-yhteyshankkeen puitteissa on julkaistu hankealuekohtaiset paikallistietosivut Helsingin kaupungin ylläpitämälle Infopankki-sivustolle. Sivusto on suunnattu Suomeen muuttoa suunnitteleville tai Suomessa asuville maahanmuuttajille ja sinne on koottu kattavasti tietoa 14 eri kielellä mm. elämisestä ja työskentelystä sekä asumisesta ja terveydenhuollosta Suomessa. Infopankki-sivusto löytyy osoitteesta: www.infopankki.fi. Infopankki.fi-verkkopalvelusta on julkaistu myös esittelyvideo suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Suomenkielinen esittelyvideo:

http://youtu.be/jrL6V3JV2EU.

Eri viranomaistahojen kanssa yhteistyössä tuotetun ja Helsingin kaupungin Infopankki-toimituksen ylläpitämän yleisen tietosisällön lisäksi sivustolta löytyy aluekohtaiset paikallistietosivut. Paikallistietosivujen sisältö on tuotettu yhteistyössä kuntien, seutukuntien, kuntayhtymien, oppilaitosten, valtionhallinnon ja muiden palveluntuottajien kanssa. Paikallistietosivujen sisällöistä vastaa Infopankin jäsenkunnat ja -seutukunnat.

Uusina alueina Hanhikivi-yhteyshankkeen kautta Infopankin paikallistieto-osioon on helmikuun puolivälissä julkaistu kahdet seudulliset sivut ja viidet kuntakohtaiset sivut. Raahe-Kalajoki -seudun sivusto sisältää yhteisen seudullisen tiedon lisäksi kuntakohtaiset sivut; Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki sekä Kalajoki ja Merijärvi. Ylivieskan seudun infopankkisivuille on koottu yhteen tiedot Ylivieskan, Oulaisten, Alavieskan ja Sievin palveluista. Kolmantena sivustokokonaisuutena on julkaistu Kokkolan sivut.

Raahe-Kalajoki -seudun ja Ylivieskan seudun paikallistietosivut on julkaistu suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja ranskaksi. Kokkolan sivustolla kielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Hanhikivi-yhteyshankkeen hankealueista Oulun kaupungilla on jo aikaisemmin julkaistut sivut Infopankki.fi sivustolla seitsemällä kielellä.

Suorat osoitteet alueen kuntien ja seutukuntien Infopankin paikallistietosivuille:

www.infopankki.fi/raahe-kalajoki-seutu

www.infopankki.fi/raahe

www.infopankki.fi/pyhajoki

www.infopankki.fi/siikajoki

www.infopankki.fi/kalajoki-ja-merijarvi

www.infopankki.fi/ylivieskan-seutu

www.infopankki.fi/kokkola

www.infopankki.fi/oulu

Kevään 2015 aikana Infopankki-sivustot linkitetään kuntien ja muiden alueen toimijoiden sivuille, jotta Infopankki-sivustoille ohjaudutaan mahdollisimman sujuvasti. Infopankin paikallistietosivujen julkaisusta tiedotetaan kevään aikana laajasti kuntien ja valtionhallinnon palvelujen tuottajia, yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka voivat ohjata alueella asuvia asiakkaitaan ja ulkomaalaisia työntekijöitään Infopankki-sivustolle ja linkittää tarpeen mukaan infopankki-sivustot omille sivuilleen.

Hanhikivi-opas – tietoa ydinvoimalahankkeen toimintaympäristöstä

Hanhikivi-opas antaa Fennovoima Oy:lle, Rosatom-konsernille, sen alihankkijoille ja muille toimijoille tarvittavaa alueellista tietoa heidän valmistautuessaan toimimaan Pyhäjoella ja sitä ympäröivällä alueella. Suomea kuvaavan perustiedon ja Fennovoiman hankkeen yleisen kuvauksen lisäksi oppaassa tarkastellaan Perämeren rannikkoseutua toimintaympäristönä Kokkolasta Ouluun neljän talousalueen (Raahe-Kalajoki, Oulu, Ylivieska ja Kokkola-Pietarsaari) kautta. Oppaan sisältö on koottu yhteistyössä hankehenkilöstön, alueen kuntien, Fennovoiman ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppaan ulkoasun on suunnitellut Mainostoimisto Siberia Oy.

Hanhikivi-oppaan ensimmäiset painokset on julkaistu Hanhikivi-yhteyshankkeen toimesta helmikuussa 2014. Oppaan taustalla on vuonna 2010 julkaistu Hanhikivi 2020 -strategiaraportti, joka tehtiin tuolloin Fennovoiman käyttöön päätöksen teon tueksi sijoituspaikkavalintaa silmällä pitäen.

Hanhikivi-opas on julkaistu nyt helmikuussa 2015 aikaisempien kolmen kielen lisäksi myös ruotsin kielisenä. Muut kieliversiot ovat suomi, englanti ja venäjä. Oppaan sähköiset julkaisut löytyvät alueen yrityspalveluorganisaatioiden sivuilta: www.rsyp.fi/suurhankkeet, www.businessoulu.com/suurhankkeet sekä Pyhäjoen kunnan sivuilta: www.pyhajoki.fi.

Painettuja oppaita on saatavilla mm. Raahen seudun yrityspalveluista, BusinessOulusta, Pyhäjoen kunnasta, Ylivieskan seutukunta-yhdistyksestä, Kokkolanseudun kehitys Oy:stä sekä Fennovoiman toimistolta. Tiedustelut oppaisiin liittyen: salla.korhonen@raahe.fi

""

Suurhankkeet –sivustolta tietoa alueella toteutettavista suurhankkeista

Raahen seudun yrityspalvelujen suurhankkeet -sivustolle on koottu tietoa Raahen seutukunnan alueella sekä lähialueilla toteutettavista suurhankkeista sekä alueella käynnissä olevista toimenpiteistä niihin liittyen. Sivuston tapahtumakalenteriin kootaan tietoa eri yhteistyötoimijoiden järjestämistä ajankohtaisista tilaisuuksista ja linkit -osiosta löytyy hyödyllisiä linkkejä sähköisiin portaaleihin sekä yhteistyökumppaneiden sivustoille. Sivustolla on myös mediaseuranta ajankohtaisesta uutisoinnista aiheeseen liittyen. Sivusto löytyy osoitteesta: www.rsyp.fi/suurhankkeet. Vastaavasti Oulun alueella suurhankkeista on koottu tietoa BusinessOulun suurhankesivustolle osoitteessa: www.businessoulu.com/suurhankkeet.

Lisätietoja:

Salla Korhonen, pääsihteeri, Hanhikivi-yhteyshanke
Raahen seutukunnan kehittämiskeskus
salla.korhonen@raahe.fi
p. 040-830 3190

Hanhikivi-yhteyshankkeen osatoteuttajina ja rahoittajina toimivat Raahen seutukunnan kehittämiskeskus (hallinnoija), BusinessOulu sekä Pyhäjoen kunta. Lisäksi osarahoittajina mukana ovat Ylivieskan seutukuntayhdistys ry ja Kokkolanseudun Kehitys Oy. Hankkeen EAKR-rahoituksen rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2012-30.4.2015.

""