Hanhikivi-opas valmistui

Suurhankkeen ammattimainen haltuunotto ja hoitaminen vahvistavat alueen mainetta suurten investointihankkeiden toteutusalueena. Asukkaille ja yrityksille suunnattujen palvelujen parempi konseptointi sekä tehokas ja selkeä tarjonta ovat keinoja, joilla varmistetaan suurhankkeiden menestyksekäs toteuttaminen. Osana valmistautumistoimenpiteitä on yhteistyössä naapuriseutukuntien kanssa työstetty Hanhikivi-opas, johon on koottu tarvittavaa tietoa alueen toimintaympäristöstä ja yhteistyötahoista alueelle saapuville toimijoille. Englannin- sekä venäjänkieliset versiot valmistuvat helmikuussa 2014.

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentaminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle on Suomen suurimpia teollisia investointeja, joka vaatii alueen julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta vahvaa yhteistyötä sekä kunta-, seutukunta- ja maakuntarajat ylittävää toimintatapaa. Alueelle Hanhikivi -projekti on valtava haaste, mutta hyvin hoidettuna myös suuri mahdollisuus.
""pdf, 15381 kb

Lisää tietoa alueen valmistautumisesta Suurhanke-sivustolta.